Engagera dig i Safe Surfer.

Hej, och tack för visat intresse.

Safe Surfer översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Safe Surfer till svenska har för närvarande 153 strängar för översättning och är 0.0% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Safe Surfer måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt