Engagera dig i Safe Eyes.

Hej, och tack för visat intresse.

Safe Eyes översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Safe Eyes till svenska har för närvarande 97 strängar för översättning och är 0.0% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Safe Eyes måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt