Engagera dig i RedReader

Hej, och tack för visat intresseRedReader översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

1 059

Strängar

32

Språk

72,6%

Översatt

Översättningsprojektet för RedReader har för närvarande 1 059 strängar för översättning och är 72,6% klart. Om du vill bidra till översättningen av RedReader måste du registrera dig på den här servern. Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt Visa projektspråk