Engagera dig i Project Hamster.

Hej, och tack för visat intresse.

Project Hamster översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Project Hamster till svenska har för närvarande 11 strängar för översättning och är 100.0% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Project Hamster måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt