Engagera dig i Peek!

Hej, och tack för visat intresse!

Peek översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Peek till svenska har för närvarande 71 strängar för översättning och är 100.0% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Peek måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningsavdelningen.