Get involved in PDF Tricks

Hello & thank you for your interestPDF Tricks es tradueix amb Weblate, una eina web dissenyada per facilitar la traducció a desenvolupadors i traductors alhora.

61

Strings

194

Languages

6,1%

Traduït

The translation project for PDF Tricks into català currently contains 61 strings for translation and is 59,0% complete. Si volguéssiu contribuir a la traducció de PDF Tricks, us caldria registrar-vos en aquest servidor. Once you have activated your account, proceed to the translation section.

Registre Traducció Mostra les llengües del projecte