Engagera dig i OsmAnd!

Hej, och tack för visat intresse!

OsmAnd översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för OsmAnd till svenska har för närvarande 5892 strängar för översättning och är 41.3% klart.

Om du vill bidra till översättningen av OsmAnd måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningsavdelningen.