Engagera dig i OpenOrienteering!

Hej, och tack för visat intresse!

OpenOrienteering översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för OpenOrienteering till svenska har för närvarande 4038 strängar för översättning och är 43.0% klart.

Om du vill bidra till översättningen av OpenOrienteering måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningsavdelningen.