Engagera dig i Openbmap!

Hej, och tack för visat intresse!

Openbmap översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Openbmap till svenska har för närvarande 221 strängar för översättning och är 0.0% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Openbmap måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningsavdelningen.