Engagera dig i Open Event.

Hej, och tack för visat intresse.

Open Event översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Open Event till svenska har för närvarande 855 strängar för översättning och är 15.9% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Open Event måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt