Engagera dig i Nutty!

Hej, och tack för visat intresse!

Nutty översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Nutty till svenska har för närvarande 0 strängar för översättning och är 0.0% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Nutty måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningsavdelningen.