Engagera dig i Nutty.

Hej, och tack för visat intresse.

Nutty översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Nutty till svenska har för närvarande 151 strängar för översättning och är 29.1% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Nutty måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt