Engagera dig i NewPipe.

Hej, och tack för visat intresse.

NewPipe översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för NewPipe till svenska har för närvarande 383 strängar för översättning och är 98.4% klart.

Om du vill bidra till översättningen av NewPipe måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt