Engagera dig i Nelson.

Hej, och tack för visat intresse.

Nelson översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Nelson till svenska har för närvarande 859 strängar för översättning och är 0.0% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Nelson måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt