Engagera dig i Minetest.

Hej, och tack för visat intresse.

Minetest översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Minetest till svenska har för närvarande 1576 strängar för översättning och är 42.2% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Minetest måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt