Engagera dig i Made With Creative Commons.

Hej, och tack för visat intresse.

Made With Creative Commons översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Made With Creative Commons till svenska har för närvarande 1299 strängar för översättning och är 0.4% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Made With Creative Commons måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt