Engagera dig i KISS.

Hej, och tack för visat intresse.

KISS översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för KISS till svenska har för närvarande 189 strängar för översättning och är 86.8% klart.

Om du vill bidra till översättningen av KISS måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt