Engagera dig i Hiri.

Hej, och tack för visat intresse.

Hiri översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Hiri till svenska har för närvarande 1093 strängar för översättning och är 98.7% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Hiri måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt