Engagera dig i Harbour AllRadio.

Hej, och tack för visat intresse.

Harbour AllRadio översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Harbour AllRadio till svenska har för närvarande 252 strängar för översättning och är 100.0% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Harbour AllRadio måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt