Engagera dig i GtkHash!

Hej, och tack för visat intresse!

GtkHash översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för GtkHash till svenska har för närvarande 51 strängar för översättning och är 100.0% klart.

Om du vill bidra till översättningen av GtkHash måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningsavdelningen.