Engagera dig i Ghini!

Hej, och tack för visat intresse!

Ghini översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Ghini till svenska har för närvarande 3089 strängar för översättning och är 36.2% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Ghini måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningsavdelningen.