Engagera dig i Gammu!

Hej, och tack för visat intresse!

Gammu översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Gammu till svenska har för närvarande 2510 strängar för översättning och är 53.9% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Gammu måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningsavdelningen.