Get involved in Freeyourgadget.

Hi, and thank you for your interest.

Projekt Freeyourgadget je prekladaný pomocou Weblate, webového nástroja, ktorý uľahčí prekladanie ako pre vývojárov tak aj pre prekladateľov.

Preklad projektu Freeyourgadget do slovenčiny v súčasnosti obsahuje 531 reťazcov na preklad a je dokončený na 86.8%.

Ak chcete prispieť k prekladu projektu Freeyourgadget, musíte sa na tomto serveri zaregistrovať.

Once you have activated your account, proceed to the translation section.

Registrácia Preklad