Engagera dig i Freeplane!

Hej, och tack för visat intresse!

Freeplane översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Freeplane till svenska har för närvarande 2069 strängar för översättning och är 64.0% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Freeplane måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningsavdelningen.