Engagera dig i F-Droid.

Hej, och tack för visat intresse.

F-Droid översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för F-Droid till svenska har för närvarande 4298 strängar för översättning och är 25.4% klart.

Om du vill bidra till översättningen av F-Droid måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt