גם אני רוצה לקחת חלק במיזם Commons App!

שלום, ותודה לך על הבעת העניין!

המיזם Commons App מתורגם באמצעות Weblate, כלי מקוון שנועד להקל על מלאכת התרגום הן על מפתחים והן על מתרגמים.

מיזם התרגום של Commons App לעברית מכיל כרגע 124 מחרוזות לתרגום מתוכן הושלמו 83.8%.

אם ברצונך לתרום לתרגום המיזם Commons App, עליך להירשם לשרת זה.

לאחר הפעלת את החשבון שלך, עליך פשוט להמשיך לאגף התרגום.