Engagera dig i CityZen!

Hej, och tack för visat intresse!

CityZen översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för CityZen till svenska har för närvarande 105 strängar för översättning och är 0.0% klart.

Om du vill bidra till översättningen av CityZen måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningsavdelningen.