Engagera dig i bookworm!

Hej, och tack för visat intresse!

bookworm översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för bookworm till svenska har för närvarande 91 strängar för översättning och är 98.9% klart.

Om du vill bidra till översättningen av bookworm måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningsavdelningen.