Engagera dig i Android-Open-Radio.

Hej, och tack för visat intresse.

Android-Open-Radio översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Android-Open-Radio till svenska har för närvarande 117 strängar för översättning och är 26,5% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Android-Open-Radio måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt Visa projektspråk