Get involved in Android-Open-Radio.

Hi, and thank you for your interest.

Android-Open-Radio blir oversatt med Weblate, et nettverktøy som er utviklet for å lette oversettelsesarbeidet både for utviklere og oversettere.

Oversettelsesprosjekt for Android-Open-Radio til bokmål inneholder for tiden 117 strenger til oversettelse, og er 0.0% komplett.

Hvis du kunne tenke deg å bidra til oversettelsen av Android-Open-Radio, trenger du å registrere deg på denne tjeneren.

Once you have activated your account, proceed to the translation section.