Engagera dig i Airsonic!

Hej, och tack för visat intresse!

Airsonic översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Airsonic till svenska har för närvarande 706 strängar för översättning och är 66.5% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Airsonic måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningsavdelningen.