Source Translation
add ekle
authenticate kimlik doğrulamak
authentication kimlik doğrulama
check bak (web sitesi, belge, ...), denetim (Weblate tarafından uygulanan denetimler), denetle, kontrol(diğerleri anlam kaybına neden oluyorsa)
checks denetimler (Weblate tarafından uygulanan denetimler), bak (web sitesi, belge, ...), denetle, kontrol(diğerleri anlam kaybına neden oluyorsa)
commit işle
component bileşen
control kontrol
cookie çerez
Cookies Çerezler
dashboard panel
default varsayılan
email eposta
entry girdi
filter süzgeç,süzmek
flag bayrak
flags bayrak(lar)
glossaries terim sözlükleri
glossary terim sözlüğü
host makine
log in oturum aç
memory bellek
party taraf
password parola
policy ilke
Privacy Policy Gizlilik İlkesi
project proje
projects proje(ler)
pull çekme(repository)
push yolla(repository)
rebase yeniden konumla
report bildirim, bildirmek
repositories havuz(lar)
repository havuz
source kaynak
sources kaynak(lar)
string satır
strings satırlar
Submit Gönder
Terms of Service Hizmet Şartları
translation çeviri
translation memory çeviri belleği
translations çeviri(ler)
upstream yukarı akım
version control sürüm kontrolü