Source Translation
add ekle
authenticate kimlik doğrulamak
authentication kimlik doğrulama
branches dallar
check denetle, işaretle
checks denetimler
commit işle
component bileşen
control denetim
cookie tanımlama bilgisi
Cookies Tanımlama bilgileri
dashboard panel
default varsayılan
email eposta
entry girdi
filter süzgeç, süzmek
flag bayrak, işaret
flags bayraklar, işaretler
glossaries terim sözlükleri
glossary terimler sözlüğü, sözlük
host anamakine
log in oturum aç
memory bellek
party taraf
password parola
policy ilke
Privacy Policy Gizlilik İlkesi
project proje
projects projeler
pull çek
push yolla
rebase yeniden konumla
report bildirim, bildirmek
repositories depolar
repository depo
shaping şekillendirme
source kaynak
sources kaynaklar
string dizgi
Submit Gönder
Terms of Service Hizmet Şartları
translation çeviri
translation memory çeviri belleği
translations çeviriler
upstream yukarı akım
version control sürüm denetimi
BouRock

Glossary updated

WeblateTurkish

sürüm denetimi
2 months ago
BouRock

Glossary updated

WeblateTurkish

çeviriler
2 months ago
BouRock

Glossary updated

WeblateTurkish

yolla
2 months ago
BouRock

Glossary updated

WeblateTurkish

çek
2 months ago
BouRock

Glossary updated

WeblateTurkish

terimler sözlüğü, sözlük
2 months ago
BouRock

Glossary updated

WeblateTurkish

süzgeç, süzmek
2 months ago
BouRock

Glossary updated

WeblateTurkish

denetimler
2 months ago
BouRock

Glossary updated

WeblateTurkish

denetle, işaretle
2 months ago
BouRock

Glossary updated

WeblateTurkish

kaynaklar
2 months ago
BouRock

Glossary updated

WeblateTurkish

depolar
2 months ago
Browse all glossary changes