Source Translation
(en)queue (spool) uvrsti
abort prekini [▲]
about (menuitem) O programu (predmet menija)
accelerator pospeševalnik
accessibility dostopnost
accessors dostopnik
accurate natančno [▲]
action dejanje [▲]
activate omogoči
active dejaven (ne 'aktiven')
activity dejavnost [▲]
adapter prilagodilnik
adaptive prilagodljivo
add dodaj [▲]
address book imenik [▲]
administration skrbništvo
administrator skrbnik
advanced (user, options) napredne (možnosti), izkušen (uporabnik) [▲]
aggregator (media) združevalnik (predstavnostni)
alert opozorilo
align poravnati [▲]
allocate (memory) dodeli (pomnilnik) [▲]
alternative (installer) nadomestni namestilnik
alternative (to phostohop) nadomestitev za (phostohop)
AM/PM dop/pop (male črke) [▲]
amount količina
analysing preučevanje [▲]
analyzer preučevalnik
anchor sidro [▲]
annotation zabeležka [▲]
anonymous (access) brezimni (dostop) #'ne' anonimni
anti-aliasing glajenje robov [▲]
anycast nedoločno oddajanje
appearance videz [▲]
append pripni [▲]
applet aplet [▲]
application program [▲]
apply uveljavi [▲]
appointment sestanek (meeting = srečanje) [▲]
arbitrary poljubno [▲]
archiver arhivirnik
area (data) (podatkovno) področje
arrange razporedi
array (data) (podatkovno) polje
artwork grafična podoba [▲]
aspect ratio razmerje [▲]
assemble zberi [▲]
assembler (disassembler) zbirnik (razbirnik)
assign dodeli [▲]
assignment dodelitev
When User Action Detail Object
a year ago mitenem Glossary updated Weblate/Slovenian
delovni tok
3 years ago mitenem Glossary added Weblate/Slovenian
izvirni niz
3 years ago mitenem Glossary added Weblate/Slovenian
shramba
Browse all glossary changes