Source Translation
access erişim
account hesap
active etkin
add ekle
afford gücü yetmek
all settlements tüm köyler
alliance ittifak
allied ittifakta
alvearies kovanlar
amount miktar
animals hayvanlar
apply uygula
back geri
balance bakiye
bar çubuk
beans tohumlar
boards paneller
boat sal
bricks tuğlalar
bug hata
build yapı
build menu yapı menüsü
build settlement yerleşim yeri inşa et
builder inşaatçı
building inşaat