Source Translation
access acces
account cont / finanțe
active activ
add adaugă
afford permite
amount cantitate
animals animale
back înapoi
balance balanță / bilanț
bar lingou
boards scânduri
bug eroare
build construire
build menu meniu de construcție
build settlement fondează o colonie
building clădire
built construit / întemeiat / înființat
button buton
buy cumpăra / achiziționa
Captain's log jurnal de bord
cattle bovine
change schimbare
check a verifica
choose alege
citizens cetățean
clay joacă
click clic
close închide
cloth îmbrăcăminte
coast coastă
collector colector
color culoare
command comandă
companies companii / întreprinderi
completed terminat
confectionery cofetărie
connect conecta
connection conexiune
construct construire / construcție
construction construire / construcție
consume a consuma
contact contact
continue continua
cost cost
cursor cursor
decrease a scade / a micșora
description descriere
enabled activat
entries intrări
faith credință
When User Action Detail Object
No matching activity found.
Browse all glossary changes