Source Translation
access toegang
account account
active actief
add toevoegen
afford veroorloven
AI players computerspelers
all settlements alle nederzettingen
alliance Alliantie
allied geallieerd
alvearies Bijenkorven
amount aantal
animals dieren
apply toepassen
back terug
balance balans
bar balk
barracks kazerne
beans Bonen
boards planken
boat boot
boat builder Scheepswerf
bricks bakstenen
bug Fout
build bouwen
build menu bouw menu