Source Translation
access tilgang
account regnskap
account konto
active aktiv
add legge til
afford råd til
amount mengde
animals dyr
barracks kasserne
boards plater
build bygg
build menu bygge meny
building bygning
built bygd
button knapp
buy kjøpe
Captain's log Kapteinens logg
change endre
check kontroller
choose velg
click klikk
close lukk
cloth tøy
coast kyst
collector samler
color farge
companies kompanjonger
confectionery godterier
connect koble til
connection tilkobling
construct konstruere
construction konstruksjon
construction project byggeprosjekt
contact kontakt
continue Fortsett
cost kostnad
creator skaper
description beskrivelse
enabled aktivert
faith tro
farm gård
fetch hent
file fil
fish fisk
fisher fisker
food mat
free gratis
free trader frihandel
game spill
ground område