Source Translation
account paskyra
active aktyvus
add pridėti, papildyti
back grįžti
balance balansas
boards lentos
build statyti
build menu statymo meniu
build settlement statyti gyvenvietę
building pastatas
built pastatymas
buy pirkti
Captain's log Kapitono žurnalas
cattle galvijai
change keisti
charcoal anglis
check tikrinti
choose pasirinkti
clay molis
click spustelėti
cloth drobė
coast pakrantė
collector surinkėjas
companies įmonės
connect užmegzti ryšį