Source Translation
account paskyra
active aktyvus
add pridėti, papildyti
back grįžti
balance balansas
boards lentos
build statyti
build menu statymo meniu
build settlement statyti gyvenvietę
building pastatas
built pastatymas
buy pirkti
Captain's log Kapitono žurnalas
cattle galvijai
change keisti
charcoal anglis
check tikrinti
choose pasirinkti
clay molis
click spustelėti
cloth drobė
coast pakrantė
collector surinkėjas
companies įmonės
connect užmegzti ryšį
connection ryšys
construction statyba, pastatas
consume vartoti
contact susisiekti
continue tęsti
cost kaina
decrease sumažinti
description aprašymas
doctor gydytojas
education išsilavinimas
faith tikėjimas
farm ferma, ūkis
feature savybė, funkcija
field laukas
file failas
fire ugnis
fish žuvis
fisher žvejys
food maistas
forest miškas
forum forumas
found rasti
free laisvas
free trader nepriklausomas pirklys
from time to time kada ne kada
When User Action Detail Object
4 years ago philipas Glossary added Unknown Horizons/Lithuanian
navigacija
Browse all glossary changes