Source Translation
access hozzáférés
account fiók
active aktív
add hozzáadás
afford nyújt
amount mennyiség
animals állatok
back vissza
balance egyenleg
boards deszkák
build építés
build menu építési menü
build settlement település építése
building épület
built épült
button gomb
buy vásárol
Captain's log A Kapitány naplója
cattle marha
change változtat
charcoal faszén
check ellenőrzés
choose választás
citizens polgárok
clay agyag
click klikk
close bezár
cloth ruha
coast part
collector begyűjtő
command parancs
companies vállalatok
completed befejezve
confectionery cukrászat
connect kapcsolódás
connection kapcsolódás
construct építés
construction építés
consume fogyasztás
contact kapcsolat
continue folytatás
cost ár
decrease csökkentés
description leírás
doctor orvos
education oktatás
empty üres
enabled engedélyezett
ensure biztosít
entries bejegyzések