Source Translation
access pääsy, -lupa, -oikeus
account budjetti, (käyttäjä)tili, pankkitili
active aktiivinen
add lisää
afford olla varaa, antaa, suoda, tuottaa
amount määrä
animals eläimet
back takaisin, takana
balance tasapaino
boards laudat
bug virhe
build rakentaa
build menu rakennusvalikko
build settlement rakentaa siirtokunta
building rakennus
built rakennettu
button painike, nappi
buy osta
Captain's log Kapteenin päiväkirja
cattle karja
change vaihtaa, muuttaa
charcoal puuhiili
check tarkistaa
choose valita
citizens kansalainen (siirtokuntataso IV)