Source Translation
access pääsy, -lupa, -oikeus
account budjetti, (käyttäjä)tili, pankkitili
active aktiivinen
add lisää
afford olla varaa, antaa, suoda, tuottaa
amount määrä
animals eläimet
back takaisin, takana
balance tasapaino
boards laudat
bug virhe
build rakentaa
build menu rakennusvalikko
build settlement rakentaa siirtokunta
building rakennus
built rakennettu
button painike, nappi
buy osta
Captain's log Kapteenin päiväkirja
cattle karja
change vaihtaa, muuttaa
charcoal puuhiili
check tarkistaa
choose valita
citizens kansalainen (siirtokuntataso IV)
clay savi
click napsauta
close sulkea, lähellä
cloth vaate
coast rannikko
collector kerääjä, keräilijä
color väri
command komento
companies yritykset
completed suoritettu
confectionery makeinen
connect yhdistää
connection yhteys
construct rakentaminen, rakentaa
construction rakentaminen
consume kuluttaa, kulutus
contact ota yhteyttä
continue jatka(a)
cost kustannus, maksaa, meno
creator tekijä
cursor osoitin
decrease vähentää
default oletus
description kuvaus
doctor lääkäri
When User Action Detail Object
5 years ago lmSpaceman Glossary updated Unknown Horizons/Finnish
merkinnät
5 years ago lmSpaceman Glossary updated Unknown Horizons/Finnish
kerääjä, keräilijä
5 years ago lmSpaceman Glossary updated Unknown Horizons/Finnish
painike, nappi
5 years ago lmSpaceman Glossary updated Unknown Horizons/Finnish
takaisin, takana
5 years ago lmSpaceman Glossary updated Unknown Horizons/Finnish
eläimet
5 years ago lmSpaceman Glossary updated Unknown Horizons/Finnish
olla varaa, antaa, suoda, tuottaa
Browse all glossary changes