Source Translation
trade kauple
trade partner kaubanduspartner
trade with kauple
trader kaupleja
trading kauplemine
trail teerada
tree puu
unable ei ole võimalik
unit ühik
unknown tundmatu
unsupported mittetoetatud
user kasutaja
valid kehtiv
version versioon
village küla
visit külasta
wait oota
want to continue soovid jätkata
war sõda
warehouse ladu
weapon relv
weaver kangur
wheel hiireratas / ratas
won võitnud
wool vill
world maailm
wrong vale
yields saagikus