Source Translation
seed seeme
select vali/valima
selected valitud
sell müü
send saatma
service teenindus
setting seade
settlement koloonia
settler asunik
sheep lammas
SHIFT SHIFT
ship laev
ship overview laeva ülevaade
signal signaal
signal fire signaaltuli
size suurus
slider liugur
slot pesa
solution lahendus
sound heli
source lähtekood
speed kiirus
spice vürtsid
spot koht
square plats
start alusta
station jaam
statistics statistika
stock kaup
stone kivi
stop stopp
storage ladu
storage tent laotelk
sugar suhkur
sugar field suhkrupõld
suitable sobilik
system süsteem
tab vaheleht
tax maks
taxes maksud
team tiim
tear tiim
temporarily ajutiselt
tent telk
tile maa-ala
time aeg
time to time ajast aega
tobacco tubakas
tools tööriistad
tower torn