Source Translation
companies kompaniid
condiments maitseained
configuration seadistus
configure seadistama
confirm kinnita
connect ühenda
connection ühendus
construct ehitama
construction ehitus
consume tarbima
contact kontakt
continue jätka
corn mais
cost hind
create looma
created loodud
creator looja
crops põllukultuurid
cursor kursor
decrease vähenda
deer põder
default vaikeväärtus
default settings vaikeseaded
delete kustuta
description kirjeldus
details üksikasjad
diplomacy diplomaatia
disease tõbi
doctor arst
drag lohistama
education haridus
empty tühi
enabled lubatud
enter sisenema
entries sissekannded/kirjed
error tõrge
existing olemasolev
expenses kulud
faith usk
farm farm
feature iseärasus
field põld
file fail
filename failinimi
fire tuli
fish kala
fisher kalur
fixed fikseeritud
flour jahu
food toit
vahipost
2 years ago
pruulikoda
2 years ago
teerada
3 years ago
kiviraidur
4 years ago
nikerdaja
4 years ago
terviseriba
4 years ago
maa-ala
4 years ago
kangur
5 years ago
Browse all glossary changes