Source Translation
account konto
active aktiivne
add lisa
alliance liit
allied liitusid
all settlements kõik kolooniad
alvearies meetarud
amount kogus
animals loomad
apply rakenda
back tagasi
balance bilanss
beans oad
boards lauad
boat paat
boat builder paadiehitaja
Brewery pruulikoda
bricks tellised
bug viga
build ehita
builder ehitaja
building ehitis
build menu ehitiste menüü
build settlement ehita koloonia
built ehitatud
button nupp
buy osta
capacity mahtuvus
Captain's log Kapteni päevik
carver nikerdaja
carver kiviraidur
cattle eluskari
change muuda
charcoal süsi
chat vestlus
check kontrolli
choose vali
citizens kodanikud
clay savi
clay deposit savi lade
click vajuta
close sulge
cloth riie
coast rannik
cocoa kakao
cocoa beans kakaooad
collector koguja
color värvus
command käsk
community Kogukond
vahipost
2 years ago
pruulikoda
2 years ago
teerada
3 years ago
kiviraidur
4 years ago
nikerdaja
4 years ago
terviseriba
5 years ago
maa-ala
5 years ago
kangur
5 years ago
Browse all glossary changes