Source Translation
account konto
active aktiivne
add lisa
all settlements kõik kolooniad
alliance liit
allied liitusid
alvearies meetarud
amount kogus
animals loomad
apply rakenda
back tagasi
balance bilanss
beans oad
boards lauad
boat paat
boat builder paadiehitaja
Brewery pruulikoda
bricks tellised
bug viga
build ehita
build menu ehitiste menüü
build settlement ehita koloonia
builder ehitaja
building ehitis
built ehitatud