Source Translation
spot slot
start start
stock lager
stop stop
storage opbevaring
storage tent opbevaringstelt
sugar sukker
sugar field sukker felt
tab fane
tax skatter/afgifter
taxes skatter
team hold
tear hold
temporarily midlertidig
tent telt
tile tid
time tid
tobacco tobak
tools værktøjer
trade handel
trade partner handelspartner
trader erhvervsdrivende
trading handel
trail spor
tree træ
unit enhed
unknown ukendt
version version
village landsby
visit besøg
wait vent
warehouse lager
wool uld
yields udbytter

No matching activity found.

Browse all glossary changes