Source Translation
access adgang
account konto
active aktive
add tilføj
amount Antal
animals dyr
back tilbage
balance balance
boards bestyrelser
build opbygge
build menu opbygge menuen
build settlement opbygge afregning
building bygning
built bygget
button knap
buy køb
Captain's log Kaptajnens logbog
cattle kvæg
change ændring
charcoal trækul
check tjek
choose vælg
citizens borger
clay ler
click klik
close luk
cloth klud
coast kyst
collector opsamler
color farve
companies selskaber
connect forbindelse
connection forbindelse
construct byggeri
construction byggeri
consume forbrug
contact kontakt
continue fortsætte
cost omkostninger
decrease faldet
description beskrivelse
doctor læge
education uddannelse
faith tro
farm gård
feature funktion
field felt
file brand
fire brand
fish fisk
When User Action Detail Object
No matching activity found.
Browse all glossary changes