Source Translation
automation automatizace
Buffer Buffer
cue signál
dark mode tmavé barevné schéma
FX Efekt
help nápověda
inversion inverze
IO IO
Log Protokol
Logging Protokolování
Run Spustit
Sample Sample, samplu, samply, ...
scope osciloskop
scroll Posouvání, posunovat, rolovat
slider slider
Studio Studio
Synth Syntetizér
system volume systémová hlasitost
trigger iniciovat
When User Action Detail Object
a year ago premek Glossary updated Sonic Pi/Czech
Sample, samplu, samply, ...
a year ago premek Glossary added Sonic Pi/Czech
Sample(?)
a year ago premek Glossary added Sonic Pi/Czech
IO
a year ago premek Glossary updated Sonic Pi/Czech
Posouvání, posunovat, rolovat
a year ago premek Glossary added Sonic Pi/Czech
osciloskop
a year ago premek Glossary added Sonic Pi/Czech
rolování
3 years ago mirhra Glossary added Sonic Pi/Czech
nápověda
3 years ago mirhra Glossary updated Sonic Pi/Czech
tmavé barevné schéma
3 years ago mirhra Glossary added Sonic Pi/Czech
automatizace
3 years ago mirhra Glossary added Sonic Pi/Czech
iniciovat
Browse all glossary changes