Source Translation
cancel loobu
configuration seadistus
configure seadistama
firmware püsivara
messaging sõnumside
runtime käituskeskkond
runtime käitaja
setting säte
settings sätted
status olek
up to date ajakohane
up-to-date ajakohane
update värskendus
update uuendus
upgrade uuendus
upgrade uuendama