Source Translation
able ի վիճակի է
abort ընդհատել
about մասին
absolute բացարձակ
abstract վերացական
accelerator արագացնող
accept ընդունել
access մատչում, մատչել
accessibility հասանելիություն, մատչելիություն
accessory պիտույք
account հաշիվ
accuracy ճշգրտություն
acquire ստանալ, ձեռք բերել
acronym հապավում
across վրայով, միջև
action գործողություն
activate գործունացնել
active գործուն
activity գործունեություն
adapter հարմարիչ
add ավելացնել
address հասցե
adjust հարմարեցնել
administration կառավարում
administrator վարիչ, ղեկավար
advanced ընդլայնված, հավելյալ, լրացուցիչ
advisable ցանկալի
advisor խորհրդատու
affect ընդգրկել
agent գործակալ
agree համաձայնվել
agreement համաձայնագիր
alarm տագնապ
alias այլանուն
align հավասարեցնել
alignment հավասարեցում
allow թույլատրել
along երկայնքով
alphanumeric այբբենաթվային, լատինատառաթվային
alternative այլընտրանք
amount քանակ
analysis վերլուծում
anchor գերկապ
angle անկյուն
animate կենդանացնել
animation կենդանացում
announce հայտարարել, ներկայացնել
announcement հայտարարություն, ներկայացում
anonymous անանուն
anti virus հակավիրուս
When User Action Detail Object
3 years ago Andrey Aleksanyants Glossary added phpMyAdmin/Armenian
մասնաբաժանում
3 years ago Andrey Aleksanyants Glossary added phpMyAdmin/Armenian
ապամասնատել
3 years ago Andrey Aleksanyants Glossary updated phpMyAdmin/Armenian
ժամանակաշրջան
3 years ago Andrey Aleksanyants Glossary updated phpMyAdmin/Armenian
փոխանակում
3 years ago Andrey Aleksanyants Glossary updated phpMyAdmin/Armenian
համադրում
3 years ago Andrey Aleksanyants Glossary added phpMyAdmin/Armenian
խորհրդատու
3 years ago Andrey Aleksanyants Glossary updated phpMyAdmin/Armenian
համատեղ, մրցակից
3 years ago Andrey Aleksanyants Glossary added phpMyAdmin/Armenian
ժամադրոշմ
3 years ago Andrey Aleksanyants Glossary added phpMyAdmin/Armenian
անհամապատասխանություն
3 years ago Andrey Aleksanyants Glossary added phpMyAdmin/Armenian
կրկնապատկել
Browse all glossary changes