Source Translation
authentication autentimine
charset märgitabel
configuration konfiguratsioon
configuration seadistus
configuration storage häälestuse salvestuskoht
configure seadista
configuring seadistamine
create loo
customize kohandama
customizing kohandamine
database andmebaas
default vaikimisi
defined määratud
feature võimalus
feature omadus
feature funktsionaalsus
hide peida
navigation panel navigatsioonipaneel
option säte
options sätted
primary key primaarvõti
repository hoidla
setting säte
settings sätted
setup häälestus
show kuva
timestamp ajatempel
transformation teisendus
two-factor kaheastmeline
verbose sõnaohter